Detalles del autor

Canton-Riutort, Mariana, Becaria graduada - Gridtics - FRM - UTN, Argentina